Drukuj
Szreniawa

Zapraszamy do zapoznania się z mapami zagrożenia powodziowego dla Szreniawy i jej odnóg.

Szreniawa i jej odnogi w deszczowych okresach stają się znacznym problemem dla mieszkańców naszej gminy — zarówno dla posesji w pobliżu koryta, jak i pól uprawnych.

W dokonanej szczegółowej analizie określono m.in. strefy zalewowe oraz ich zasięg, przedstawiając stopnie zagrożeń dla poszczególnych obszarów. Każdą z wygenerowanych stref poddano dokładnej analizie i interpretacji.

W oparciu o mapy kartograficzne precyzyjnie odwzorowano sieć rzeczną Szreniawy i jej odnóg.

Opracowanie wykonane zostało na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy Kraków i sfinansowane ze środków Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły. Cały projekt nosi nazwę „Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zlewni rzeki Szreniawa” .

Zapraszamy do zapoznania się z mapami zagrożenia powodziowego dla Szreniawy i jej odnóg z zaznaczonymi strefami zalewowymi.

Odsłony: 7648