A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 29.12.2016 – 26.01.2017

Herb Gminy

W dniu 7 lipca 2016r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek nr 369/2, nr 369/3, nr 377/15 i nr 377/17 położonych w mieście Słomniki, w wyniku którego został ustalony nabywcą niniejszych działek – Firma Usługi Budowlane Piotr Skulik.