A A A
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wody od godz. 15:00 dnia 13.05.2017 do godz. 06:00 dnia 14.05.2017. Dotyczy: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych

 Więcej: pogodynka.pl