A A A
Smog nad Słomnikami

We wtorek 13 grudnia o godz. 18.00 podczas Otwartej Debaty w Studio im.  Romany Bobrowskiej w Radio Kraków organizatorzy akcji „Małopolska bez smogu” wraz z zaproszonymi gośćmi podsumują wyniki trwających sześć tygodni pomiarów jakości powietrza w podkrakowskich gminach. W debacie udział weźmie Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel.

Przez 6 tygodni w ramach akcji „Małopolska bez smogu” przenośne pyłomierze sprawdzały jakość powietrza w 9 podkrakowskich gminach, tym w Gminie Słomniki. Uczestnicy debaty postarają się podsumować akcję oraz odpowiedzieć m.in. na pytania: co pyłomierzowa akcja Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego uświadomiła władzom gmin sąsiadujących z Krakowem, jaka będzie ich odpowiedź na zagrożenia związane z niską emisją, jak przebiegają działania dotyczące poprawy jakości powietrza na terenie całej Małopolski.

Debata będzie transmitowana na antenie Radia Kraków oraz na www.radiokrakow.pl.

W dyskusji udział wezmą:

  • Wojciech Kozak – Wicemarszałek Małopolski;
  • Witold Śmiałek – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza;
  • Paweł Ciećko – Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
  • Andrzej Guła – Polski Alarm Smogowy;
  • Elżbieta Burtan – Wójt Gminy Zabierzów, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska;
  • Adam Twardowski – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepołomice;
  • oraz władze gmin, w których prowadzone były pomiary jakości powietrza w ramach akcji Radia Kraków i PAS „Małopolska bez smogu”, w tym, Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel.

Partnerzy akcji „Małopolska bez smogu”: Polski Alarm Smogowy, Województwo Małopolskie.

Patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Rozwoju. Akcja prowadzona we współpracy z gminami: Zielonki, Niepołomice, Liszki, Zabierzów, Mogilany, Wieliczka, Skała, Słomniki i Igołomia-Wawrzeńczyce.