A A A
Herb Gminy

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe na otwarte spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 Spotkanie odbędzie się 23.11.2016 o godzinie 16:00

na sali obrad  (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słomnikach

Dlaczego warto przyjść na spotkanie?  Państwa udział w przygotowaniach oraz konsultacjach społecznych jest kluczowy aby rewitalizacja przeprowadzona w Gminie była skuteczna i dopasowana do Państwa potrzeb. Warto brać udział, bo jeśli Państwo się nie zaangażujecie to stracicie szansę na wypowiedzenie się. Warto wziąć udział szczególnie, że temat dotyczy bezpośrednio Gminy, w której Państwo mieszkacie. Konsultacje to szansa na to, że dyskutowany projekt będzie uwzględniał Państwa potrzeby i że będzie on dla Państwa przez to lepszy.

Chcesz żyć w lepszej Gminie? Przyjdź na konsultacje!

 Państwa udział w spotkaniach jest kluczowy do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji!

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Gminy Słomniki, na której będą udostępniane dalsze informacje odnoście Gminnego Programu Rewitalizacji.