A A A
Herb Gminy

W dniu  27 października 2016  roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 2. Informacja  z działalności Burmistrza Gminy pomiędzy sesjami.
 3. Zapytania sołtysów i gości sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie informacji nt. realizacji zadań oświatowych Gminy Słomniki za rok szkolny 2015/2016. Utworzenie Centrum Obsługi Edukacji w Słomnikach.
 6. Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego północnej części Gminy Słomniki.
 7. Przyjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach podatkowych na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania inwestycji w ramach IS z Województwem Małopolskim.
 10. Wyrażenie zgody na przejęcie zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach dotacji dla ZGKiM.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 13. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski: w tym podjęcie innych uchwał.