A A A
Herb Gminy

W dniu 25 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
  2. Informacja z działalności Burmistrza Gminy pomiędzy sesjami.
  3. Zapytania sołtysów i gości sesji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Przyjęcie informacji nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
  6. Przyjęcie uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.
  7. Przyjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
  8. Przyjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Szybciej, taniej, skuteczniej – rozwój e-administracji.
  10. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski, w tym: rozpatrzenie skarg.