A A A
Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 22 sierpnia br.  o godz. 15.30.  

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opiniowanie informacji nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
  3. Opiniowanie uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.
  4. Opiniowanie uchwał w sprawach budżetowych.
  5. Opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych.
  6. Opiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Szybciej, taniej, skuteczniej – rozwój e-administracji.
  7. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski, w tym: rozpatrzenie skarg.