A A A
GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urząd Miejski w Słomnikach zaprasza mieszkańców Gminy Słomniki na spotkanie dotyczące projektu budowy trasy ekspresowej S7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice–Widoma–Kraków (do węzła „Igołomska”):  Odcinek II: węzeł „Szczepanowice” (wraz z węzłem) – węzeł „Widoma” (wraz z węzłem) – długość 14 km”.

Spotkanie odbędzie się 12 maja (czwartek) o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Słomnikach.

Spotkanie ma na celu zaprezentowanie mieszkańcom oraz władzom samorządowym aktualnych rozwiązań projektowych drogi S7 przebiegającej przez teren gminy Słomniki oraz dalszego harmonogramu działań zmierzających do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcia robót budowlanych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!