A A A
Herb Gminy

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Słomniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obejmuje on zakres zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych w czasie pierwszego włożenia projektu oraz zmian wprowadzonych w wyniku ponowionej procedury uzgodnień.

 

Projekt planu będzie wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach roboczych od 13.04.2015 r. do 12.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64 pok. nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Projekt planu wraz z innymi dokumentami są dostępne poniżej: