A A A
Geosystem

Uruchomiony został System Informacji Przestrzennej Gminy Słomniki, m.in. z Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz bazą punktów adresowych.

Zapraszamy do korzystania z portalu, który znajduje się pod adresem http://slomniki.e-mapa.net/

Umożliwia on uzyskanie podstawowych wiadomości m.in. o gruntach, ulicach i adresach na terenie Gminy Słomniki. Można również korzystać z ortofotomap, czyli zdjęć satelitarnych. Jest w nim także zawarte Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Klikając na ‘drzewko warstw’, a wyświetli się wykaz poszczególnych paneli.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z portalu.

Jest to wersja testowa, aktualna do 31 grudnia 2015 r.