A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: bip.malopolska.pl/umslomniki