A A A
Herb Gminy

W dniu  22 czerwca 2017  roku o godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Uchwalenie programu Rewitalizacji Gminy Słomniki.
  3. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.