A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: bip.malopolska.pl/umslomniki