A A A
Herb Gminy

W dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XXVII wyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
  2. Informacja  z działalności Burmistrza Gminy pomiędzy sesjami.
  3. Zapytania sołtysów i gości sesji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych
  5. Przyjęcie sprawozdania SP ZOZ w Słomnikach.
  6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku  publicznego.
  8. Przyjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
  10. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.