A A A
Słomniki

Poznanie Państwa opinii w kwestii rewitalizacji obszarów Gminy Słomniki pozwoli na stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, który będzie w pełni uwzględniał oczekiwania społeczne.

Program, który umożliwi rozwój

Gmina Słomniki planuje przystąpić do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem takiego programu jest umożliwienie harmonijnego rozwoju Gminy poprzez poprawę warunków życia i podniesienie atrakcyjności terenów słabo się rozwijających, tzw. zdegradowanych. Opracowanie takiego programu jest niezbędne dla pozyskania środków finansowych na wyżej wymienione cele w ramach perspektywy finansowej 2014–2020. 

Diagnoza obszarów Gminy

Gminny Program Rewitalizacji powstaje w oparciu o wcześniej przeprowadzoną Diagnozę. Służy ona wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Słomniki. Za pomocą obiektywnych metod i wskaźników analizuje się poszczególne rejony i wyodrębnia obszary kryzysowe, gdzie występują największe problemy. Te wskaźniki to poziom bezrobocia, liczba osób w wieku produkcyjnym, problemy społeczne (liczba przypadków bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych), przestępczość i edukacja (średni wynik egzaminu gimnazjalnego w 2015 r.), aktywność gospodarcza, liczba miejsc w przedszkolach, warunki mieszkaniowe, przekroczenie dopuszczalnego średniego rocznego stężenia pyłu PM10.

Przy użyciu tych wskaźników opracowano mapę terenów objętych największym kryzysem w sferach społecznej, gospodarczej, technicznej i środowiskowej. Wykazano 3 obszary, które powinny zostać objęte działaniami: Prandocin, Niedźwiedź, Słomniki – obszar 2. 

Opinia mieszkańców kluczowa

W wyniku konsultacji społecznych tereny objęte rewitalizacją mogą znacznie się poszerzyć o następujące miejscowości: Smroków, Januszowice, Niedźwiedź, Polanowice, Prandocin Iły, Trątnowice, Zagaje Smrokowskie, Czechy, Waganowice, Orłów, Prandocin, Ratajów, Słomniki, Kępa. Co ważne, obszary poddane rewitalizacji mogą wg ustawy o Rewitalizacji stanowić maksymalnie 20 proc. obszaru Gminy i 30 proc. mieszkańców. Wskaźniki zaludnienia są więc bardzo istotne.

Wypełnij ankietę i formularz – od 25 października do 24 listopada 2016 r.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa. W 8 punktach należy wskazać obszar, na którym wg Państwa występują problemy oraz wskazać rodzaj tych problemów. Mogą w niej Państwo wpisać działania, które trzeba zrealizować na tych terenach w ramach rewitalizacji.

Formularz podpisujemy imieniem i nazwiskiem i wpisujemy tam konkretne propozycje działań do realizacji (propozycje projektów).

Materiały dostępne są pod tekstem w załącznikach. Można je składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słomnikach (wrzucać je można do urny w holu na I piętrze lub na parterze przy wyjściu) oraz przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dokumenty są także dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego na stolikach przy urnach.

Ankiety i formularze należy składać od 25 października do 24 listopada 2016 r.

Pozyskane dane z ankiet i formularzy będą omawiane w konsultacjach społecznych na spotkaniach z mieszkańcami. O tym etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji będziemy Państwa informować.

Więcej: Gminny Program Rewitalizacji

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (formularz_konsultacyjny.docx)Formularz konsultacyjny[ ]70 kB2016-11-09 10:55
Pobierz plik (ankieta_rewitalizacja.doc)Ankieta edytowalna[ ]72 kB2016-11-09 10:54
Pobierz plik (Formularz_Slomniki.pdf)Formularz[ ]833 kB2016-10-20 11:50
Pobierz plik (Ankieta_Slomniki.pdf)Ankieta[ ]1122 kB2016-10-20 11:49
Pobierz plik (Diagnoza_Slomniki.pdf)Diagnoza[ ]1769 kB2016-10-20 11:49