A A A
Aplikacja mobilna

Komenda Powiatowa Policji wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich mieszkańców na debatę o bezpieczeństwie w Gminie Słomniki. Funkcjonariusze służb przedstawią m.in. sprawozdanie z realizacji postulatów mieszkańców służących eliminacji zagrożeń.

W związku z realizacją wytycznych Komendanta Głównego Policji w sprawie zwiększenia efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem wiosną 2017 r. Komenda Powiatowa Policji zainicjowała cykl debat społecznych, poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. Do czerwca odbyło się 17 spotkań z mieszkańcami wszystkich gmin powiatu krakowskiego. W Słomnikach takie spotkanie miało miejsce 5 czerwca br. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach. Relacja i materiały z debaty – tutaj.

Podczas rozmów, w których wzięli udział również przedstawiciele samorządów lokalnych, przyjęto od mieszkańców i władz gmin postulaty, służące wyeliminowaniu wskazanych zagrożeń i tym samym przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa. Na rozpoczynającym się cyklu debat zostanie przedstawione sprawozdanie z realizacji powziętych zadań. W tych spotkaniach wezmą również udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, dla których promowanie bezpiecznych zachowań stanowi także priorytet.

W naszej gminie debata odbędzie się 29 września o godz. 17.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedziu. Serdecznie zapraszamy.