A A A

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

Logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia dodatkową szansę na zamówienie bonów w projektach Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa, dla osób, którym upłynął termin na złożenie zamówienia.

Herb Gminy

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Słomniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego.

Wojewoda Małopolski

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o utrzymaniu w mocy decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budo­wę inwestycji pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzy­szącą niezbędną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mało­polskiego

Wojewódzki Urząd Pracy

Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów. Jeśli:

  • masz mniej niż 30 lat,
  • byłeś niedawno za granicą co najmniej pół roku lub zamierzasz wrócić do Małopolski,

nasz projekt jest dla Ciebie!