A A A
Remont dróg rolniczych

W sześciu miejscowościach gminy Słomniki zmodernizowano kolejne odcinki dróg rolniczych. Dzięki przeprowadzonym pracom dojazd do pól jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

Kapliczka w Janikowicach

Dbamy o  miejsca pamięci w naszej gminie: po renowacji nagrobków bohaterów walk powstania styczniowego Mateusza Grzybczyka i porucznika Gustawa  Kobylskiego na cmentarzu w Słomnikach  odnowiono piękną kapliczkę św. Antoniego w Janikowicach. Trwają prace przy kapliczce Matki Bożej w Słomnikach na ul. Kościuszki 64.

Droga w Polanowicach

Kolejnym zmodernizowanym odcinkiem sieci drogowej jest droga gminna nr 601777K w Polanowicach. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 111 492,00 zł.

Droga w Kacicach
14 września uroczyście otwarto drogę powiatową nr 2141K „Przestańsko–Kacice–Słomniki",  po przebudowie w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice.

Remont drogi Czechy-Kępa

Poprawa jakości połączeń drogowych to jeden z priorytetów władz naszej gminy. Kolejnym zmodernizowanym odcinkiem sieci drogowej jest droga gminna Kępa–Czechy. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 132 000 zł.