Start
Biblioteka
Filie
Aktualnoci
DKK
Wakacyjny Klub Czytelnika
Programy
Ekonomiczne ABC
Wystawy
Przydatne linki
Archiwum
Kontakt
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

Dzisiaj8
Wczoraj4
Ten tydzie140
Ten miesic913
Wszystkie137611
Reklama
mbp1.jpg
PDF Drukuj Email

 

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA ZE 100-LETNI TRADYCJ

Dnia 10 czerwca 2015 r. odbya si uroczysto jubileuszowa z okazji 100 rocznicy powstania pierwszej ksinicy w Somnikach oraz 70 rocznicy rozpoczcia dziaalnoci Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Dodatkowo mino 15 lat odkd siedzib MBP w Somnikach jest lokal w budynku tzw. ?starej szkoy? przy ul. Kociuszki 26 oraz 10 lat samodzielnoci biblioteki, po wyczeniu jej ze struktur M-GCK. Obchody Jubileuszowe wedug programu zamieszczonego na plakatach odbyy si pod patronatem Burmistrza Gminy Somniki.

Pocztki powszechnego czytelnictwa w Somnikach przedstawia Dyrektor MBP w Somnikach - Pani Maria Jdrychowska. Zebrani licznie gocie uroczystoci m. in. Dyrektorzy Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach usyszeli, e stao si to za przyczyn dziaacza ludowego i spoecznika, prawnika, urzdnika sdowego, konsularnego, senatora - Zygmunta Nowickiego. Jak podaje Biogram Biblioteki Sejmowej zaoy on w 1915 roku Towarzystwo Owiaty Polskiej w Somnikach z bibliotek, czytelni i ochronk dla dzieci. Biblioteka Towarzystwa Owiaty Polskiej czynna bya raz w tygodniu w sobot. W pomieszczeniu gdzie znajdowa si ksigozbir odbyway si te prby chru ?Lutnia? i sekcji teatralnej. Na podstawie przekazw ustnych wiemy, e w czasie II wojny wiatowej cz ksigozbioru przechowywana bya na strychu szkoy mskiej. Trudno ustali jaki by los wszystkich ksiek Towarzystwa Owiaty Polskiej, wiadomym jest, e po wojnie 608 z nich zapocztkowao zbiory biblioteki publicznej.

 


 

Po II wojnie wiatowej pierwsz osob opiekujc si ksigozbiorem i udostpniajc go mieszkacom bya Stefania Szarek, nastpnie Wanda Kut, po niej ? Barbara Barga. Wielce zasuonym dyrektorem biblioteki by Jzef miaek. Przez szereg lat funkcj t penia osoba, ktr wielu z obecnych na sali pamitao - Alicja miaek. W tym czasie sie biblioteczna oprcz biblioteki gwnej i filii obejmowaa szereg punktw bibliotecznych, w ktrych udostpnianiem ksiek i krzewieniem kultury parali si spoecznicy.

Najstarsi mieszkacy Somnik pamitaj bibliotek jako wdrujc poniewa czsto zmieniaa lokalizacj. Pierwsz z nich by dom nr 20 przy ul. Kociuszki. Mona wic rzec, e biblioteka zatoczya koo. Nastpnie miecia si w Rynku pod nr 4, pniej ponownie na ul. Kociuszki ale po drugiej stronie ulicy pod nr 5. Od 1974 roku przez dugie lata jej siedzib by lokal na I pitrze remizy OSP, a Uchwa Rady Miejskiej z 2000 roku zostaa przeniesiona do budynku tzw. ?starej szkoy? na ul. Kociuszki 26, gdzie mieci si do dzi.

To historyczne powstania pierwszej w miecie ksinicy oraz wybitn posta jej zaoyciela przybliya w prelekcji Pani Klaudia Skryna ? autorka ?Monografii Somnik?.

Wspczesn bibliotek przedstawia zebranym Dyrektor ? Pani Maria Jdrychowska w prezentacji multimedialnej ?Rozwj jednostajnie przyspieszony. Dziaalno Miejskiej Biblioteki Publicznej w Somnikach w latach 2006-2015?. Wrd dokona, ktrymi moe si poszczyci w cigu ostatnich lat biblioteka publiczna wymienia m. in.: liczne zajcia i warsztaty dla dzieci i modziey (quilling, deqoupage, techniczne, szydekowanie), organizowane w czasie ferii, wakacji, rnych okazji; konkursy literackie, recytatorskie, plastyczne, poetyckie; spotkania literackie z ludmi promujcymi ksiki i czytelnictwo; wieczory poezji, spotkania autorskie; wystawy; Dyskusyjne Kluby Ksiki dla dorosych i dla dzieci; udzia w oglnopolskich programach, inicjatywach, np. Tygodniu Bibliotek, Akademii Orange, Fun English, Spotkaniach z pasjami, itd.

 


 

Wykorzystan szans dla MBP w Somnikach by udzia w Programie Rozwoju Bibliotek dziki ktremu: bibliotekarze uczestniczyli w wielu szkoleniach (kompetencyjne, komputerowe, tematyczne, webinaria); 4 placwki biblioteczne w gminie otrzymay nowoczesny sprzt elektroniczny, biblioteka aplikowaa do programu ?Aktywna Biblioteka?. Dziki dwu grantom zrealizowaa projekty: ?Aktywizacja w sferze kultury osb z lekkim i rednim stopniem niepenosprawnoci? oraz ?Ekonomiczne ABC?. Inne dziaania zrealizowane przez bibliotek publiczn w 2014 i 2015 roku to: wprowadzenie nowego logo; pena komputeryzacja procesw bibliotecznych w programie SOWA Sokrates; przystpienie do programu ?Klucz do Kultury? oraz identyfikacja wizualna wg projektu ?Kierunek biblioteka?. W lokalu biblioteki przeprowadzono liczne remonty, tj.: wymian okien, drzwi, monta sufitu podwieszanego w czytelni, malowanie wszystkich pomieszcze, wymian owietlenia, czciowy zakup mebli, monta kcika dla dzieci i aneksu komputerowego, remont sanitariatw, itd.

Nastpnie zebrani na uroczystoci obejrzeli przedstawienie ?Ksika ? z yciem czowieka spleciona wstga? przygotowane przez modzie z Prywatnego Gimnazjum w Kacicach, pod opiek Dyrektor ? Pani Aliny Ordy oraz bdcej rwnie autork scenariusza - Teresy Ordy. Wystp uzdolnionej aktorsko modziey zachwyci widzw.

 


 

Na zakoczenie nastpio wrczenie nagrd laureatom konkursu poetyckiego ?Kulturowo obdarowani? zorganizowanego z okazji 100-lecia ksinicy. Jednym z jego celw byo promowanie amatorskiej twrczoci poetyckiej, tematyka utworw miaa by zwizana z bibliotek bd aktywnoci kulturaln spoecznoci lokalnej. Jury w skadzie: pisarz, polonistka, bibliotekarz przyznao pierwsze miejsce ex equo Annie Wjcik za wiersz ?Biblioteka? i Magdalenie Ostrowskiej za wiersz ?Podaj mi?, na drugim miejscu znalaz si wiersz ?Miejsce, czas, mdro? autorstwa Zbigniewa Naumowicza. Ponadto Jury wyrnio poezje Diany Miszczyk, Miry Michalskiej-Contu i Urszuli Kumon. Nagrodzone wiersze zostay zaprezentowane przez bibliotekark Magdalen Szwajc i polonistk Ann Wgrzynowicz. Wiersze

Biblioteka ufundowaa rwnie nagrody dla swoich najaktywniejszych czytelnikw, ktrymi w roku 2015 s: Anna Przenioso, Jerzy Kolano, Elbieta Rojek, Krystyna Ciszewska, Maria Nawrocka, Jacek Iwiski, Maria Jdrychowska, Maria Waligra, Ewa Barakoska i Piotr Miszczyk.

Klubowicze, ktrych moderatorem jest bibliotekarka Halina Warchoek, w cigu 8 lat istnienia Dyskusyjnego Klubu Ksiki w MBP w Somnikach spotkali si kilkadziesit razy aby rozmawia o ksikach i pisa recenzje ze spotka. Wobec uczestnikw uroczystoci zostali uhonorowani i obdarowani cennymi ksikami. Byy to Panie: Urszula Zieliska, Halina Kurkiewicz, Ewa Pycia, Barbara Kapucik, Teresa Strona, Michalina Ogar, Krystyna Filipowicz, Maria Wasik, Elbieta Strona, Janina Jdrzejczyk, Michalina Baaziska, Iwona Zdechlik, Ebieta Janik i Barbara Janicka.

 


 

Trud woony w prowadzenie biblioteki i organizacj uroczystoci jubileuszowej docenili: Dyrektorzy Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ? Pan Jerzy Woniakiewicz i Pani Anna Winiewska oraz Dyrektor Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach ? Pani Dorota Furman skadajc na rce Pani Marii Jdrychowskiej listy gratulacyjne i kwiaty oraz yczenia dalszych sukcesw. Donioso obchodzonego jubileuszu podkreli Burmistrz Gminy Somniki ? Pan Pawe Knafel. W swoim wystpieniu podzikowa pracownikom biblioteki za rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwj kultury w gminie.

Po uroczystociach w Sali widowiskowej uczestnicy przeszli do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Somnikach przy ul. Kociuszki aby obejrze zabytkowe ksiki wyeksponowane na wystawie - ?Somnicka biblioteka ? ladami przeszoci? oraz skosztowa jubileuszowego tortu.

Zdjcia

M. J.

 
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama