Start
Biblioteka
Filie
Aktualnoci
DKK
Wakacyjny Klub Czytelnika
Programy
Ekonomiczne ABC
Wystawy
Przydatne linki
Archiwum
Kontakt
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

Dzisiaj9
Wczoraj4
Ten tydzie141
Ten miesic914
Wszystkie137612
Reklama
mbp1.jpg
PDF Drukuj Email 

Od lat oczekiwana inwestycja

W budynku ?starej szkoy? przy ul. Kociuszki swoje siedziby ma obecnie kilkanacie rnorodnych instytucji, poradni, stowarzysze, punktw, itp., a s to: Miejska Biblioteka Publiczna w Somnikach; Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego, Filia w Somnikach; wietlica Profilaktyczna ?Przysta? - dla dzieci i modziey; Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Krakowie, Filia w Somnikach; Zwizek Emerytw i Rencistw w Somnikach; Midzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe w Somnikach ? strzelnica sportowa; Miejsko-Gminny Zwizek Sportowy Stowarzysze Kultury Fizycznej w Somnikach; Koo Polskiego Zwizku Wdkarskiego Somniki; Punkt informacyjno-konsultacyjny dla czonkw rodzin z problemami alkoholowymi ? radca prawny, doradca zawodowy, prawnik; Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy ? pracownik socjalny, psycholog; Zakad fryzjerski. Wszystkie te podmioty od lat borykay si z problemami zwizanymi z ogrzewaniem swoich pomieszcze. Dotychczasowe ogrzewanie elektryczne byo kosztowne i nie w peni zabezpieczao odpowiednie warunki zarwno pracownikom jak i osobom korzystajcym z usug. Problem wysokich opat za energi elektryczn oraz niedogrzanie pomieszcze, ktre ulegay degradacji stanowiy wyzwanie dla wadz gminy. Od duszego czasu zabiegay one o pozyskanie rodkw na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku tak potrzebnym, dobrze usytuowanym i majcym warto historyczn oraz mentaln dla spoecznoci lokalnej.

Monta instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Somnikach wanie dobieg koca. Zabezpieczone centralnie ciepo dla tej instytucji podniesie standard lokalu i usug wiadczonych mieszkacom gminy. Kwoty wydatkowane na drogie ogrzewanie bd mogy by wykorzystane m. in. na liczniejsze spotkania autorskie, rozbudow kolorowego aneksu dla dzieci, rnego rodzaju warsztaty, imprezy czytelnicze, lekcje biblioteczne, kursy jzykowe, itp. Zgodnie z Ustaw o bibliotekach i Statutem instytucji do podstawowych jej zada naley gromadzenie, opracowywanie i udostpnianie zbiorw bibliotecznych ale te popularyzacja ksiki, informacji i czytelnictwa. W zwizku z tym MBP w Somnikach organizuje: cyklicznie spotkania autorskie (np. z autorami: Mari Czubaszek, Danut Grechut, reporterem wojennym - Wojciechem Jagielskim), wieczory poezji i benefisy lokalnych twrcw (Miry Michalskiej-Contu, Zbigniewa Naumowicza, Haliny Michalskiej, Anny Wjcik). Mimo braku odpowiedniej sali z wielkim powodzeniem odbywaj si 2 w miesicu spotkania Dyskusyjnych Klubw Ksiki (dla dorosych i dla dzieci przedszkolnych). Imprezy czytelnicze takie jak np. konkursy recytatorskie, spektakle, spotkania promujce czytelnictwo (?Poetycka lokomotywa?, ?Kryminalici w Bibliotece?, przedstawienie profilaktyczne ?Konkurs?) odbywaj si gocinie w sali widowiskowej M-GCK, natomiast spotkania DKK dla dzieci w Przedszkolu Samorzdowym, a DKK dla dorosych w czytelni i wietlicy ?Przysta? lub tak jak w padzierniku 2013 r. w paacu w Niedwiedziu. Odwiedzajcy bibliotek s zorientowani, e ksigozbir jest na bieco uzupeniany w nowoci wydawnicze, lit. popularno-nauk., ksiki dla dzieci i modziey oraz klasyk literatury w miejsce tej ?zaczytanej?. Pod wzgldem zasobnoci ksigozbioru (liczba woluminw) biblioteka zajmuje 4 miejsce w Powiecie Krakowskim, wrd 17 bibliotek gminnych, po Krzeszowicach i Skawinie. Najbardziej aktywnym czytelnikom przyznawane s nagrody ksikowe. W roku ubiegym 15 osb otrzymao ?Monografi Somnik? autorstwa Klaudii Kaczor-Skryny. Od lat w bibliotece publicznej mona bezpatnie skorzysta z trzech komputerw z dostpem do Internetu. W padzierniku b.r., w zwizku z przystpieniem MBP w Somnikach wraz z filiami do Programu Rozwoju Bibliotek, wszystkie te placwki otrzymay nowoczesny sprzt komputerowy, kolorowe urzdzenia wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe, projektor z ekranem, laptopa, goniki, itd. Denie do wiadczenia nowoczesnych usug oraz dbao o zapewnienie optymalnych warunkw i szerszej oferty wpywa na pozyskiwanie nowych grup odbiorcw.

Odwiedzjcy bibliotek wyraaj swoja aprobat dla podjcia przez wadze gminy inwestycji, ktra przyczyni si do oszczdnoci publicznych rodkw finansowych i zwrci w cigu kilku lat. Cieszy rwnie fakt, e poprzez instalacj centralnego ogrzewania wyraa si troska o ksinic, ktra przechowuje i bezpatnie udostpnia umysowy dorobek ludzkoci zawarty w gromadzonych zbiorach.

M. J.

 
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama