Drukuj


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, e w okresie wakacji tj.od 2 lipca do 27 sierpniaMiejska Biblioteka Publiczna w Somnikach bdzienieczynna w soboty. Zapraszamy do biblioteki w pozostae dni tygodnia.

Czciowo zamknite bd rwnie filie biblioteczne: wPrandocinieod 18 lipca do 19 sierpnia, wNiedwiedziuod 11 lipca do 19 sierpnia, w Kacicach od 18 lipca do 26 sierpnia. Pracownicy filii przebywaj na urlopach lub obsuguj naprzemiennie wypoyczalni w bibliotece gwnej.


 

 

Dyskusyjny Klub Ksiki z australijskim akcentem

W 2016 roku mija 10 lat odkd Dyskusyjny Klub Ksiki dotar do Polski z Wielkiej Brytanii, za porednictwem Instytutu Ksiki. Jednak pierwsze tego rodzaju kluby powstay w Stanach Zjednoczonych, ju w 1926 r. Oferta DKK adresowana jest do wszystkich, ktrzy lubi czyta i rozmawia o ksikach.

W projekcie oglnopolskim realizowanym pod patronatem Ministra KiDzN pocztkowo wzio udzia 17 bibliotek z Maopolski, a wrd nich Miejska Biblioteka Publiczna w Somnikach. Moderatorem klubu wybrana zostaa Bibliotekarka - Pani Halina Warchoek.

 


Do udziau w spotkaniach w ramach DKK w Somnikach zaproszone zostay osoby w rnym wieku, o rnych zainteresowaniach. Pocztkowo naleao do niego rwnie kilku panw, z czasem jednak okazao si, e kobiety s bardziej aktywne i wytrwae. Jako pierwsze przystpiy do klubu panie: Halina Kurkiewicz, Teresa Strona, Michalina Ogar, Krystyna Filipowicz, Urszula Zieliska, Maria Wasik, Jolanta Szyngiera i niezapomniana Pani Halina Michalska; nastpnie doczyy panie Magorzata Buawa, Elbieta Strona, Janina Jdrzejczyk, Barbara Kapucik, Ewa Pycia, Lucyna Probola, Danuta Witek, Janina Kamiska oraz Pan Zbigniew Naumowicz. Od jakiego czasu klub zasilaj rwnie panie: Michalina Baaziska, Elbieta Janik i Barbara Janicka.

 


Klubowicze spotykaj si raz w miesicu i za kadym razem omawiaj jedn ksik przeczytan w tym samym czasie przez wszystkich zebranych. Uczestnicz te w spotkaniach autorskich lub innych imprezach kulturalnych organizowanych przez bibliotek, np. wieczorach poezji, spotkaniach z ciekawymi ludmi, jubileuszach.

W sumie w cigu blisko 10 lat istnienia DKK klubowicze spotkali si okoo 100 razy i przeczytali co najmniej tyle klubowych ksiek. Byy wrd nich dziea takich autorw jak: Ryszard Kapuciski, Hanna Krall, Jodi Picoult, Lauren Gaude, John Grisham, Eric ? Emmanuel Schmitt, Bohumil Hrabal, Paul Richard Evans, Mario Vargas Llosa, Eustachy Rylski, Maria Ulatowska, Magorzata Kaliciska, Wisawa Szymborska i wielu innych.

 


Na spotkaniach autorskich finansowanych przez Instytut Ksiki, a organizowanych w Somnikach gocilimy takich pisarzy jak: Grayna Plebanek, Izabela Sowa, Anna Onichimowska, Maria Czubaszek, Wojciech Jagielski, Marta Fox, Magorzata Gutowska-Adamczyk oraz na spotkaniu wyjazdowym w Wojewdzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie autork "Biaej Masajki" Corinne Hofmann i prowadzc spotkanie Kazimier Szczuk. W tym roku, we wrzeniu gociem klubu bdzie Marzena Filipczak.

 


Relacje ze spotka, bdce te pewnego rodzaju recenzjami, zacht do czytania pisane s przez klubowiczki. Umieszczane s na stronie internetowej biblioteki i w ?Gosie Somnik?. W jednym z tekstw Pani Ewa Pycia tak charakteryzuje DKK w Somnikach: Dyskusyjny Klub Ksiki poczy rne osoby, mamy odmienne charaktery, dowiadczenia... Niektrzy z nas pierwsi wyrywaj si do dyskusji, inni wol sucha, a jeszcze inni wczaj swe zdanie poznawszy odczucia reszty czytelnikw. O to, aby nikt nie czu si pominity i niczyje zdanie nie zostao niewypowiedziane dba nasza Halinka. Jak nikt potrafi wcign do dyskusji, zwracajc si bezporednio do kadej osoby. Robi to z yczliwoci i zrozumieniem dajc poczucie, e zdanie kadego z nas jest wane i istotne w tej wanie dyskusji. To nieatwa umiejtno prowadzenia takich spotka, gdy ksiki przez nas omawiane w wikszoci dotykaj trudnych tematw, s "cikim kalibrem" literatury wspczesnej, std nie zawsze atwo jest si otworzy na poruszane problemy. Moderatorka klubu dba te o to aby kadorazowo st by piknie udekorowany, stosownie do pory roku i okolicznoci.

 


Jubileuszowe spotkanie DKK uwietni wystp tancerki, aktorki i pisarki, od 26 lat mieszkajcej w Australii - Elbiety Bednarczyk. Klubowicze i ich przyjaciele mogli przez par chwil wyczy si ze zgieku codziennoci uczestniczc w spotkaniu, podczas ktrego artystka zaprezentowaa nastrojowe wiersze, pokaz egzotycznych tacw, slajdy i opowieci o yciu w Australii. W zwizku z istnieniem DKK dla dzieci w Niedwiedziu Pani Bednarczyk odwiedzia wczeniej ZS w Niedwiedziu gdzie MBP w Somnikach wraz z tamtejsz bibliotek szkoln zorganizowaa dwa spotkania. Uczniowie piciu klas i wychowankowie przedszkola wysuchali opowieci o egzotycznej przyrodzie Australii, rozmawiali z autork o dobrym wychowaniu, czytaniu i poszanowaniu ksiek jak rwnie pracy nauczycieli i znaczeniu zdobywania wiedzy.

Wicej zdj

 

M. J.